Till meny  

VILLKOR

 

På LAMIPRO värnar vi om miljön och vårt mål är att belasta miljön i vår omgivning i minsta möjliga mån. 

I produktionen är spånskivor det material vi använder oss av allra mest och det är därför viktigt för oss att fler och fler av våra leverantörer certifierar sitt trä. Produktionen av spånskivor baseras dessutom delvis på återvinning, med råvaror bestående av spån och flis från skogs- och möbelindustrin.

LAMIPRO är numera även innehavare av ett FSC-certifikat, och bidrar därmed till att säkerställa hållbart byggeri inom producerade träprodukter. Detta betyder att LAMIPRO kan leverera bearbetade laminat- och spånskivsprodukter efter önskemål med full FSC-märkning.

LAMIPROs certifieringsnummer är FSC-C108381, vilket kan bekräftas på https://info.fsc.org/

 

FSC (Forest Stewardship Council) är ett internationellt märkningssystem, som dokumenterar att märkta varor har sitt ursprung i ett hållbart skogsbruk. För att erhålla FSC-märkningen, ska skogsområdena brukas på ett sätt som gynnar såväl naturen som det lokala samhället. Certifieringen kräver utbildning och att det finns dokumentation som gör det möjligt att spåra träprodukten hela vägen tillbaka till sitt ursprung. Läs mer som FSC på denna sida: http://se.fsc.org/


Dessutom tar vi hänsyn till miljön bl.a. genom att:

• LAMIPRO använder sig av vattenbaserade lim- och lackprodukter, som utöver att bidra till en bättre miljö runt omkring oss, även bidrar till en bättre arbetsmiljö.

• Profilerna till våra skärmväggar är gjorda av aluminium, ett material som kan smältas ner och återanvändas otaliga gånger.

• Vi sorterar allt vårt avfall.

 

Vi eftersträvar hela tiden att minimera vår belastning på miljön.