Fönstersmygar och lister i flera format

Vi kan nu erbjuda våra fönstersmygar och lister i ännu fler format. Konkret rör det sig om följande ändringar:

  • Lister erbjuds nu även med en bredd på 90 mm (förutom standardbredden på 65 mm).
  • Fönstersmygar och lister kan nu tillverkas så de passar fönsterelement ned till 610 × 610 mm.

Våra fönstersmygar kan tillverkas med ett djup på 200–600 mm.

Om du vill få ett prov på våra fönstersmygar med fönstermygar och list skickar du ett mejl med din förfrågan.

Vi är specialister
på laminat och melamin

Speciallösningar till byggbranschen
och möbelsindustrin

Vi har vår egen produktion,
där vi förfogar över en modern maskinpark

Vi säljer till byggbranschen
i hela Skandinavien