Fyra medarbetarjubileum

Förutom företagets egna 25 års jubileum har vi år även kunnat fira 4 medarbetarjubilarer.

  • Poul Erik       25 års jubileum
  • Mikael            25 års jubileum
  • Kian                10 års jubileum
  • Svend             10 års jubileum

Poul Erik och Mikael, två av våra duktiga produktionsmedarbetare har båda varit med från första början och har därför firat 25 års jubileum samtidigt med företaget. Båda firades med gemensam frukost för alla medarbetare.

Dessutom har vi firat 10 års jubileum för Svend, som är en av våra duktiga produktionskollegor och för Kian som är vår inköpare och även medägare. Båda gratulerades av alla kollegorna på morgonsamling och med flaggor och roliga bilder på deras platser.

Vi är specialister
på laminat och melamin

Speciallösningar till byggbranschen
och möbelsindustrin

Vi har vår egen produktion,
där vi förfogar över en modern maskinpark

Vi säljer till byggbranschen
i hela Skandinavien