Daghemmet ”Troldhøj”

Till ett daghem i Randers i Danmark som både har mindre och större barn samt barn med speciella behov har vi producerat vårt nya ATLANTIC PLAY skärmvägssystem i barnhöjd inklusive dörrar. Systemet skulle användas för två likadana toalettbåsar på två olika placeringar i hemmet.

Till daghemmet ”Troldhøj” blev både dörrar och skärmväggar tillverkat av ljusgrå (designkod 3153) kompaktlaminat med dörrknoppar utan lås så barnen inte kunde låsa dörrarna. Det finns dock även möjlighet att få SAFE-grepp med lås som tex. daghemmet ”Lindetræet” valde, eftersom det är lätt för en vuxen att nå in över dörren och låsa upp om det krävs. Detta kan du se och läsa mer om här.

Fördelarna med ATLANTIC PLAY är bland annat att:

  • Hela systemet (både dörrar och väggar) sågas ner till barnhöjd som ger ett tryggare miljö för barnen och lättare för de vuxna när de ska hjälpa barnen.
  • Systemet är utvecklat speciellt till barn och produceras med rundade radiehörn och klämfria gångjärn för att barnen inte skadas på de vassa hörnen och inte klämmer sina fingrar.
  • Systemet levereras med magnetkant som ser till att dörren inte stängs eller öppnas av sig själv.

Vi är specialister
på laminat och melamin

Speciallösningar till byggbranschen
och möbelsindustrin

Vi har vår egen produktion,
där vi förfogar över en modern maskinpark

Vi säljer till byggbranschen
i hela Skandinavien